Paulas Byrå : Om Paula Hammerskog
 
Hem
Rådgivning
Utbildning
Utbildning
Föreläsningar
Föreläsning
Produktion
Produktion
Om Paula Hammerskog
Om Paula Hammerskog
Om Paula Hammerskog
Utgivna böcker
Referenser
Kontakt
Paulas Byrå  
Ett rödhårigt, erfaret energiknippe från Blekinge  
 

Paulas Byrå drivs av Paula Hammerskog, välkänd och etablerad tidigare journalist och PR-konsult med mediarelationer, mediautbildningar och krishantering som specialitet. Paula var fram till 2002 anställd som Associate Director på GCI Rinfo, men sedan sommaren 2002 driver hon Paulas Byrå i nära samarbete med sitt kreativa nätverk. Hon har också varit anställd på, och delägare i, Kreab.

Genom sin bakgrund i både nyhetsmedia och som mediakonsult har Paula en bred erfarenhet av båda sidorna av PR, och inte minst av krishantering. Som journalist jobbade hon i många år som nyhetsreporter med tusentals publicerade artiklar, och blev sedermera nyhetschef med ansvar för nyhetsvärdering och beslut om vad som ska in i tidningen/sändningen. När hon övergick till att jobba med PR, var hon under flera år PR-konsult på en stor byrå med ansvar för ett flertal stora kunder, och specialiserade sig på kriser som krishanteringsansvarig i skarpa lägen för flera stora kunder som till exempel Microsoft och Compaq.

Paula har även publicerat flera böcker, bland annat den uppmärksammade ”100 sidor om effektiv krishantering för företag” men också flera faktaböcker för kunders räkning. Kanske har du också stött på hennes namn i vinsammanhang, eftersom hennes stora vinintresse också ledde till en vinbok och ett otal vinspalter under sju år i Expressen.

paula HammerskogDet som driver henne i allt hon gör, är övertygelsen om att kommunikationen kan vara helt avgörande för ett företags framgång, inte minst i krissituationer.

– Kommunikation handlar inte bara om vad som sägs, utan lika mycket om hur och när. Rätt sak i rätt tid betyder oerhört mycket.

De som anlitat Paula vet att de får en konsult fylld av energi, vars förmåga att konkretisera och exemplifiera även de svåraste sammanhang tillsammans med hennes jordnära och erfarna trygghet, bidrar till att ge kunden en verktygslåda som ger den säkerhet man som företag behöver inte minst i skarpa kommunikationslägen.


Medlem i Svanens nätverk 
Media, kommunikation & Krishantering