Paulas Byrå : Textproduktion
 
Hem
Rådgivning
Utbildning
Utbildning
Föreläsningar
Föreläsning
Produktion
Produktion
Produktion
Om Paula Hammerskog
Utgivna böcker
Referenser
Kontakt
Paulas Byrå  
Produktion  
 

God kommunikation kräver ofta någon typ av material. Det kan handla om allt från en pressrelease för att berätta för svenska eller utländska medier om den senaste affären till en evenemangstidning som trycks i en miljon exemplar och samdistribueras med DN, Metro eller någon annan tidning.

Vi producerar regelbundet bland annat följande till våra kunder:

• Pressmaterial
• Artiklar
• Kundtidningar (t.ex. Fläkt Woods kundtidning Fläkten)
• Eventtidningar (t.ex. Smaka På Stockholms årliga artikelbilaga, pdf 4,9 MB)
• Böcker (t.ex. boken Luften Inne Dödar, åt branchorganisationen Svensk Ventilation)
• Presentationer (PowerPoint eller annat format)
• Broschyrer och foldrar
• Innehåll till hemsidor (t.ex. den du just nu läser)

Textproduktioner


 
Media, kommunikation & Krishantering