Paulas Byrå : Utbildning
 
Hem
Rådgivning
Utbildning
Föreläsning
Produktion
Om Paula Hammerskog
Utgivna böcker
Referenser
Kontakt
Paulas Byrå  
En utbildning för varje behov  
 

• Hur fungerar media?
• Vad ska jag tänka på när jag blir intervjuad?
• Vilka rättigheter och skyldigheter har medierna?
• Jag måste allt oftare ha kontakt med media, och jag känner mig så osäker – hur gör
  man egentligen?
• Hur förbereder jag mig och min organisation så att vi blir bättre på att hantera en kris?
• Hur hanterar jag media under en kris?
• Hjälp, det är en journalist i telefonen, vad säger jag?

I en allt mer medial värld, måste vi skaffa oss ny kompetens. Har du redan eller vet du att du kommer att ha regelbunden kontakt med media, behöver du förmodligen mediatränas för att känna dig bekväm och trygg i såna situationer. Trygghet bygger på kunskap. Kunskap som vi har. Skaffa den du också!


Vanliga utbildningar är:

Mediaträning halvdag grupp – Vi går igenom hur media fungerar och ni får lära er grunderna i intervjuteknik. Ni får också tillfälle att prova på verklighetsnära intervjuer.

Mediaträning heldag grupp – under en heldag hinner vi gå ännu mer på djupet kring medias mekanismer och ge alla tillfälle att dessutom öva sig på att bli ännu bättre i intervjusituationer.

Två timmar – 1-2 personer, för specialtillfället som kan uppstå just för dig. Här utgår vi helt och hållet från just din situation.

Krisberedskap – halv- eller heldag, från kristeori till människors reaktioner i kris. Den här dagen ger tillräckligt för att ni ska kunna gå vidare och själva skapa en god beredskap för kriser, det vill säga göra det man ska göra innan de händer.

Krishantering – när ni har skaffat er en god krisberedskap, kommer ni kanske inse att ni har behov av att också lära er hur man hanterar krisen när den händer. Den här dagen inkluderar alltid verklighetstrogna övningar, som syftar till att göra alla medvetna om och trygga med hur de ska agera när krisen är ett faktum.

Kontakta oss för prisuppgifter

 
Media, kommunikation & krishantering